นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการเงินและการธนาคาร ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางด้านการเงิน ในงานวิทยาการจัดการสัมพันธ์ครั้งที่ 27 วันที่ 1-2 กุมพาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เผยเเพร่เมื่อ 1244 เข้าชม