หัวข้อข่าว

Facebook Page สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเงิน

งานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่ 11

เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ (เรียนเสาร์ – อาทิตย์) ปีการศึกษา 2563

ขอเชิญชวนเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยในยุค 4.0

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการเงินและการธนาคาร ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางด้านการเงิน ในงานวิทยาการจัดการสัมพันธ์ครั้งที่ 27 วันที่ 1-2 กุมพาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563